Dokumenty Svazu cyklistiky Pardubického kraje

2001

2009

2005

2006

2009

2009

2009

2013

2013

2013

2014

2014

2015

2016

2016

2017

2017

Všeobecně platné

  Delimitační protokol Východočeského oblastního svazu cyklistiky a I.Val Hrom SCKP

  Stanovy Svazu cyklistiky Pardubického kraje (obč. sdružení do r.2015)

  II. Valná hromada Svazu cyklistiky kraje Pardubice - zpráva a usnesení

  Zápisy z jednání výk.výboru SCKP 2001-2006 

  III. Valná hromada SCKP - zpráva

  III. Valná hromada SCKP - usnesení

  III. Valná hromada SCKP - zápis

 IV. Valná hromada SCPK 2013 - Zápis a Usnesení

 IV. Valná hromada SCPK 2013 - Zpráva o činnosti 2009-2012

 IV. Valná hromada SCPK - revizní zpráva 2009 - 2012

  Zápis z jednání VV SCPK 10.1.2014

  Stanovy Českého svaz cyklistiky

  V. Zápis z Valné hromady 2.12.2015 (změna Stanov)

  Zápis SCPK do rejstříku spolků - Krajský soud

  Stanovy platné od 2.12.2015

  VI. Zpráva o činnosti a hospodaření SCPK za roky 2013-2017 a Usnesení valné hromady

  VI. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2013-2017

   Statut UCI (anglicky)

   Evropská charta sportu

   Kodex  sportovní etiky